نظر از: وحید عینی نجف آبادی [بازدید کننده]

وحید عینی نجف آبادی

خدایا مرا ببخش که بندگان صالح تو را به درستی نشناختم . خدایا مرا ببخش که معرفت و لیاقت درک حقایق را نداشتم . خدایا بنده ضعیف و نا توان توام . خدایا با چشمی گریان از تو طلب مغفرت می کنم و تو را سپاس میگویم که بعد از بیست سال به من توفیق دادی تا در سایه این شهید والا مقام و عزیز ؛ گمگشته ای را سلامی پاک از درون سینه شرحه شرحه از فراغ بفرستم و از او طلب بخشش و از تو طلب رحمت واسعه و مغفرت بنمایم . زبانم از شوق آگاهی و شناخت الکن و چشمم بدین سبب گریان و قلبم بدان سبب شکسته است ، خدایا فقط تو میدانی که گاه که دلم میگرفت سللم و درود خود را به تو میسپردم تا سوار بر باد کرده و به صاحبش برسانی . خدایا درود فرست بر روان پاک آن شهید والا مقام و عزیز و رحمت فرست بر خانواده آن عزیز و صبر و اجر به ایشان و به این حقیر بخشش عطا بفرما . وحید عینی ۰۹۳۹۸۰۳۶۵۵۶ .و ۰۹۱۳۳۰۱۶۳۰۱ تلگرام : Vahideini@

1396/03/09 @ 01:44


فرم در حال بارگذاری ...

کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان